Declarație de confidențialitate

Prelucrarea datelor

Compania care administrează magazinul web Playersroom gestionează confidential informațiile personale ale utilizatorilor- în special cu privire la protecția datelor cu caracter personal referitoare la dreptul la autodeterminare și la manipularea datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR asigură securitatea acestora și ia toate măsurile rezonabile.

Citiți mai multe despre acest lucru.

Politica de confidențialitate

1. Compania Szinga Sport Kft (sediu: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125., punct de lucru 1038 Budapest, Tündérliget utca 2., număr de înregistrare în registrul comerțului Cg. 13-09-062074, cod fiscal: 23587342-2-43 )- denumit în continuare furnizor- ca operatorul site-ului www.playersroom.ro (denumit în continuare: site) și a webshopului funcționat pe acest site (denumit în continuare:webshop) respectă dreptul constituțional fundamental la protecția datelor cu caracter personal, potrivit conținutului, toată lumea dispune dezvăluirea și folosirea acestora.


2. Furnizorul acordă o atenție deosebită la respectarea datelor personale care afectează clienții (denumită în continuare Client)  privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, cu privire la prelucrarea automată a acestora, conform înțelegerii din Strasbourg 28 ianuarie 1981, a legii a VI.-a din 1998, respectiv legea CXIX din 1995, privind gestionarea datelor, adreselor si numelor în scopul cercetării și marketingului, precum și legea CXII din 2011 privind dreptul de auto-determinare și libertatea de informare.


3. Datele furnizate de către Client, cum ar fi numele, prenumele, adresa de livrare și de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, sexul, pot fi găsite în e-mailul trimis prin intermediul sistemului. În cazul plății prin card informațiile necesare pentru acesta este gestionat de către Banca OTP și nu de către Furnizor.

 

4. Operatorii bazei de date sunt: Furnizorul, și serviciile de curierat stabilite la punctul 5.

5. Furnizorul precizează că scopul gestionării datelor înregistrate în baza de date (nume, prenume, adresă de livrare și facturare, adresă de e-mail, număr telefon, sexul Clientului) este de a asigura furnizarea serviciilor disponibile în webshop, pentru apariția conținut și publicitate personalizată, compilarea statisticilor, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic și protejarea drepturilor Clienților.  Datele pot fi folosite de către Furnizor, de a forma grupuri de utilizatori și ca Furnizorul să afișeze conținut și/sau publicitate orientat către client pentru aceste grupuri, respectiv să trimite newslettere.

 

Datele furnizate de către Client, pentru transportul produselor achiziționate pe webshop sunt transmise către transportator (numit în continuare curier) în mod în măsura în care este necesar.

 

Firme de curierat

 

Furnizorul ține evidență despre transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de către Client, pentru firma de curierat,pentru informarea persoanelor vizate, care conține data transmiterii datelor, temeiul juridic pentru transmiterea datelor.  Furnizorul păstrează datele 5 (cinci) ani în registrul transmiterii datelor cu caracter personal.

6. Datele cu caracter personal furniztae de către Client, Furnizorul nu are dreptul de a folosi la alte scopuri decăt cele menționate mai sus. Eliberarea datelor cu caracter personal către terți (cu excepția firmelor de curierat) sau autoități - cu excepția dacă legea sa decizia administrativă/judiciară în caz contrar nu are forță obligatorie - este posibil numai cu consimțământul expres al clientului. Datele cu caracter personal ale Clientului, după încetarea scopului utilizării sau la solicitare, Furnizorul șterge.

 

7. Indicarea datelor este de bunăvoie,temeiul juridic este acordului în cauză. Prin utilizarea serviciului oferit de Frunizor Clientul dă acordul la utilizarea datelor descrise mai sus (inclusiv transmiterea datelor de către serviciul de curierat)

 

8. Clientul poate solicita în orice moment la Furnizor:

- informații cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal;

- corectarea datelor cu caracter personal;

- ștergera sau blocarea datelor cu caracter personal.

 

8.1. La cererea Clientului, Furnizorul oferă informații  despre tratarea datelor și sursa lor, scopul gestionării, baza legală a duratei folosirii datelor, numele celui care prelucrează datele - iar în cazul transferului - despre temeiul juridic a acesteia și despre destinatar.

 

Furnizorul este obligat ca să dea un răspuns în scris, clar, într-o formă ușor de înteles Clientului în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice.

 

Conform descrierii de mai sus, la solicitarea clienților pentru informații este gratuit, în cazul în care nu a depus cerere încă  în anul în curs pentru același date, de la operatorul nostruÎn alte cazuri pot fi percepute cheltuieli suplimentare a cărei sumă este de 10 lei. Aceste chletuieli sunt rambursate în cazul în care Gurnizorul a manipulat în mod ilegal sau informațiile cerute a trebuit corectate.

Furnizorul doar în cazurile descrise în legea  Info tv. 9. § (1), respectiv în articolul 19. § poate refuza cererile de informații clientului.

 

În caz de refuz de informații, Furnizorul comunică Clientului că refuzul este bazat pe dispozițiile legei Info. În caz de refuz, Clientul poate apela la Tribunal sau la  Protecția națională de date și libertatea de autoritatea informației (adresă: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefon: +36 (1) 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; denumit în continuare Autoriate).

8.2. În cazul în care datele cu caracter personal preculcrat de către Furnizor nu corespunde realității,dar datele corecte sunt disponibile pentru Furnizor atunci aceste date vor fi corectate de către Furnizor.

 

Furnizorul șterge datele cu caracter personal dacă:

- procesarea datelor cu caracter personal sunt ilegale;

- ștergerea datelor cu caracter personal sunt solicitate de Client;

- datele cu caracter personal sunt incomplete sau incorecte - iar situația nu este remediată în mod legal - cu condiția că legea Indo nu exclude

- scopul prelucării aîncetat, sau termenul limită a expirat pentru stocarea datelor specificate în lege

-instanța sau autoritatea prescrie.

 

În loc de ștergere, Furnizorul blocează datele cu caracter personal în cazul în care Clientul cere acest lucru sau dacă eliminarea datelor pe baza informațiilor disponibile ar prejudicia interesele legitime ale Clientului. Datele pot fi blocate atât timp cât există acele funcții de gestionare a datelor care opuneau ștergerea datelor. Furnizorul trebuie să indice datele prelucrate în cazul în care clientul contestă corectitudinea sau acuratețea datelol, dar incorectitudinea sau inexacitatea nu poate fi indicat în mod clar.

 

Furnizorul trimite notificare Clientul și la celor care au fost transferate datele cu scopul prelucrării despre corecția,blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.  Notificarea poate fi omisă în cazul în care scopul prelucrării datelor nu afectează interesele legitime ale persoanei vizate.

 

Dacă Furnizorul nu îndeplinește cererea de blocare,corectare sau ștergere, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii cererii notifică în scris despre motivele faptice și juridice a respingerii cererii.  În cazul respingerii cererii de blocre,corectare sau ștergerii datelor, Clientul poate apela la Tribunal sau la autoritatea competentă.

 

9. Dispozițiile privind activitățile de protecție a datelor privind prelucrarea acestora, Furnizorul execută acesta în conformitate cu legislația în vigoare și menținerea descrierii în această declarație.

 

10. Furnizorul nu își asumă responsabilitate pentru datele furnizate de clienți. În cazul în care Furnizorul află că datele primite încalcă normele  unei părți terțe sau această declarație , ori din cauza nerespectării acestei declarații provoacă daune Furnizorului , are dreptul de a lua măsurile legale necesareîn colaborare cu autoritățile  . În cazul în care pentru solicitarea serviciului Furnizorului, Clientul a dat datele a altei persoane sau prin utilizarea site-ului a căuzat daune, Furnizorul are dreptul de a cere compensare.

11. Pentru a preveni accesul neautorizat sau pentru evitarea divulgării datelor cu caracter personal, pentru asigurarea datelor și informațiilor penru utilizarea cât mai adcevată, Furnizorul supraveghează informațiile colectate online prin metode fizice, electronice și tehnice corespunzătoare.

Follow Us!
modificarea datelor Produsele mele salvate Help
vásár
Răsfoire: 1 2 »
Vizualizare:
24 / pagină
Filtrează după:
Noutăți în față
36%DRK x HALOTT PÉNZ GYMBAG
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
59.99 Lei
Mărimi:
onesize
49%DRAKE
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
47.99 Lei
Mărimi:
NS
36%LEO
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
59.99 Lei
Mărimi:
NS
36%LEO
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
59.99 Lei
Mărimi:
NS
50%Loyalty is Royalty 2018 Gymbag
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
119.99 Lei
59.99 Lei
Mărimi:
OS
49%Flossy gymbag
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
47.99 Lei
49%OUTLINER RED 21*11.5*27.5 cm
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
47.99 Lei
49%OUTLINER WHITE 21*11.5*27.5 cm
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
47.99 Lei
49%OUTLINER BLACK 21*11.5*27.5 cm
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
47.99 Lei
49%Flossy gymbag
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
47.99 Lei
40%NEXT LEVEL GYMBAG
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
47.99 Lei
40%DRK x HALOTT PÉNZ GYMBAG UNISEX
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
47.99 Lei
40%DRK x HALOTT PÉNZ GYMBAG UNISEX
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
47.99 Lei
55%DRK HUNGARY GYM BAG
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
35.99 Lei
55%HUNGARY GYM SACK BAG
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
35.99 Lei
Mărimi:
NS
36%DELTA GYMBAG
Rating-ul produsului 3/5Rating-ul produsului 3/5Rating-ul produsului 3/5Rating-ul produsului 3/5Rating-ul produsului 3/5 (3 / 7)
92.99 Lei
59.99 Lei
Mărimi:
NS
28%HBR GYMSACK
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
132.99 Lei
95.99 Lei
Mărimi:
NS
28%HBR GYMSACK
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
132.99 Lei
95.99 Lei
Mărimi:
NS
40%DRK x DENIZ GYMBAG
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
47.99 Lei
Mărimi:
OS
40%DRK x BME GYMBAG UNISEX
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
47.99 Lei
Mărimi:
OS
40%DRK x BME GYMBAG UNISEX
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
47.99 Lei
Mărimi:
OS
40%Next Level 2019 Lime Gymbag
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
79.99 Lei
47.99 Lei
Mărimi:
OS
10%AIR GYM SACK
Rating-ul produsului 5/5Rating-ul produsului 5/5Rating-ul produsului 5/5Rating-ul produsului 5/5Rating-ul produsului 5/5 (5 / 1)
105.99 Lei
95.99 Lei
36%SOULWAVE  GYMBAG
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
92.99 Lei
59.99 Lei
Înscriere la Newsletter